- Workshop De bewindvoerder en (levens)testamenten

In uw dagelijkse praktijk als bewindvoerder is kennis van (levens)testamenten van groot belang.

In een levenstestament kan iemand hebben bepaald wie zijn vermogen beheert voor het geval hij het zelf niet meer kan. Maakt dit u als bewindvoerder overbodig?

Verder zult u leren dat uw klant rijker of armer kan zijn dan u denkt, bijvoorbeeld door een vordering op de langstlevende ouder.

Na afloop weet u wat voor uw werkzaamheden de gevolgen zijn van het testament dat de partner van uw klant in het verleden heeft gemaakt.

Tot slot wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de wijzigingen van de afgelopen jaren in het erfrecht en de erf- en schenkbelasting vanaf 2003 tot heden die voor uw werkzaamheden van belang zijn.

Inhoud:
Tijdens de workshop komen o.a. de volgende onderweren aan de orde:

 


Duur
De workshop duurt van 13:30 tot 16:00 uur.

Planning
4 december 2018
Locatie: Utrecht