- Registerexecuteur workshops

In samenwerking met Interfin hebben wij een totaalconcept ontwikkeld: de RegisterExecuteur. De financiële dienstverleners kunnen bij gebruik van dit concept hun dienstverlening uitbreiden en hun klanten op een deskundige en transparante wijze ontzorgen en adviseren bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Hierop aansluitend zijn er enkele nieuwe workshops ontwikkeld:

Workshop Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1-1-2018
Ons huwelijksvermogensrecht verandert per 1 januari 2018. De algehele gemeenschap van goederen wordt vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. De nieuwe wet brengt een aantal ingrijpende wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht met zich mee. Lees verder

Workshop Mijn klant is overleden, wat nu?
In uw adviespraktijk wordt u regelmatig geconfronteerd met een overlijdensbericht van uw klant. Wat nu? Wie zijn de erfgenamen? Wie mag er beschikken over de nalatenschap van uw klant? Moeten de erfgenamen erfbelasting betalen?
Lees verder


Workshop De bewindvoerder en nalatenschappen   20-11 in Utrecht
Als bewindvoerder wordt u regelmatig geconfronteerd met een overlijdensbericht van uw klant. Of uw klant is erfgenaam?
Wat nu? Wat mag u als bewindvoerder wel en niet doen? Daarnaast kan ook een testamentair bewindvoerder actief zijn.
Wie heeft meer te zeggen: u of de testamentair bewindvoerder?
Lees verder
 

Workshop De bewindvoerder en (levens)testamenten  04-12 in Utrecht
In uw dagelijkse praktijk als bewindvoerder is kennis van (levens)testamenten van groot belang.
In een levenstestament kan iemand hebben bepaald wie zijn vermogen beheert voor het geval hij het zelf niet meer kan. Maakt dit u als bewindvoerder overbodig?
Lees verder