- Registerexecuteur Opleiding

Algemeen
Door het volgen van deze opleiding kunt u zich bekwamen in het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen en kunt u aan de slag gaan als 
RegisterExecuteur.

In deze intensieve negendaagse opleiding komen alle aspecten aan de orde die van belang zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap. Zo wordt er in de modules Juridische en Fiscale aspecten uitgebreid aandacht besteed aan erfrecht, schenkingen, personen- en familierecht, schenk- en erfbelasting en inkomstenbelasting na overlijden.

In de module Praktijkleer komt het Digitale Nalatenschapsdossier aan de orde, waardoor een transparante en efficiënte voorbereiding en afwikkeling mogelijk is. Daarnaast leert u in deze module onder meer hoe u de nabestaanden begeleidt bij conflicten.

Voorafgaand aan de opleiding
De opleiding wordt gegeven op HBO-niveau. Na inschrijving ontvangt u het aanmeldingsformulier. Nadat wij dit formulier volledig ingevuld en ondertekend van u retour hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek.

Aan het einde van de opleiding
De opleiding wordt afgerond met het maken van een paper en het geven van een presentatie door iedere deelnemer. Na de succesvolle afronding van uw presentatie wordt u benoemd tot RegisterExecuteur.

Na de benoeming
Na de benoeming kunt u aan het werk als RegisterExecuteur. Door de gedegen opleiding, het gebruiken van het Digitale Nalatenschapsdossier en de ondersteuning die u ontvangt vanuit de RegisterExecuteur Expertisedesk onderscheidt u zich van anderen die op dit gebied werkzaam zijn.

Vrijstellingen
Bent u in het bezit van relevante diploma's, dan wordt onder voorwaarden vrijstelling verleend voor één of meer modulen van de opleiding RegisterExecuteur. Voor de module Praktijkleer RegisterExecuteur wordt geen vrijstelling verleend.

Voor meer informatie met betrekking tot vrijstellingen kunt u contact opnemen met 
info[@]registerex.nl.

Programma
De opleiding is verdeeld in drie modules en over negen praktijkgerichte opleidingsdagen, te weten:

1. Juridische aspecten RegisterExecuteur (drie cursusdagen)
2. Fiscale aspecten RegisterExecuteur (twee cursusdagen)
3. Praktijkleer RegisterExecuteur (vier cursusdagen)

De opleidingsdagen duren van 9.30 tot 16.30 uur.
De locatie van de opleiding is in Almere.

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan deze opleiding ook op locatie worden gegeven.

Planning 2020

Juridische Aspecten 8 januari 2020
Juridische Aspecten 9 januari 2020
Juridische Aspecten 15 januari 2020

Fiscale Aspecten 5 februari 2020
Fiscale Aspecten 6 februari 2020

Praktijkleer 4 maart 2020
Praktijkleer 5 maart 2020
Praktijkleer 18 maart 2020
Praktijkleer 19 maart 2020

Investering
Module 1: € 1.215,00
Module 2: € 815,00
Module 3: € 1.615,00

Complete opleiding (module 1 t/m 3): € 3.640,00
Deze prijzen zijn inclusief btw, cursusmateriaal en catering.

Permanente Educatie
Aan deze opleiding zijn door BPBI 8 PE-punten toegekend (indien u eveneens de workshop De bewindvoerder en nalatenschappen heeft gevolgd).

Register Belastingadviseurs heeft aan deze opleiding 40 PE-punten toegekend, te weten: 20 PE-punten fiscaal en 20 PE-punten algemeen.

Bent u als Erkend Financieel Adviseur aangesloten bij de SEH? Dan levert de opleiding RegisterExecuteur u 18 PE-punten op. Dat betekent volledige vrijstelling voor de SEH PE in het huidige jaar én 6 PE-punten voor volgend jaar!

Nu bestellen
RegisterExecuteur