- Meer workshops


Ken uw kantoor in de markt voor de ondernemer/manager (1 dag) € 225,00
"Moet ik ook veranderen?"
Tijdens deze workshop wordt de cursist meegenomen naar de realiteit van vandaag. Hij/zij krijgt een beter inzicht in de eigen onderneming aan de hand van gemiddelde cijfers en resultaten in de branche en leert een commerciële vertaalslag te maken naar zijn/haar eigen kantoor. Ook zal de Wft ter Sprake komen en zal de noodzaak van veranderen worden aangetoond.

Commerciële communicatie en vaardigheden voor de binnendienst van het assurantiekantoor (1 dag) € 225,00
"Het is de toon die de muziek maakt"
Hoe kom ik over aan de telefoon? Begrijpt de klant mij wel? Herken ik de koopsignalen? Wat zijn de usp's van mijn bedrijf? Al deze onderwerpen komen aan bod op deze dag en nog veel meer. Uw blik op klanten wordt veranderd. Tijdens deze workshop wordt u getraind in realisme, toepasbaarheid en comercieel denken en handelen. Na afloop van deze workshop bent u in (bijna) alle omstandigheden in staat om ook de veranderende klant te woord te staan.

De verkoopstap naar de totaalklant particulier voor de buitendienst (1 dag) € 225,00
"Is dat nu zo belangrijk?"
in het verkoopgesprek met de klant wordt veel gesproken over produkten en minder over de risico's die de klant loopt. Om die reden wordt vaak een volledig advies niet gegeven. Wanneer uw kantoor in haar advieswijzer aangeeft dat u een totaaladvies geeft, bent u verplicht dat ook werkelijk te doen. (zie de Wft-eisen)
U analyseert met de particuliere klant de risico's

Na deze analyse komt het advies over de diverse risicogebieden met uw aanbevelingen. Uiteindelijk resulteert dit in één of meerdere verzekeringen. Tijdens deze workshop leert u de stappen te maken naar het totaaladvies.

Businessplan schrijven (2 dagen) € 395,00
"Planmatig werken"
Iets nieuws achter de horizon? Natuurlijk niet!! Alleen is het nu bijna een must om planmatig te gaan werken. Alleen dan bent u in staat om in deze veranderende markt inzicht te houden in uw eigen bedrijf. Tijdens deze workshop leert u op eenvoudige wijze de route te bepalen voor het opstellen van een businessplan en dit cijfermatig te onderbouwen. Aan de hand van een Businessplan-tool leert u uw businessplan te schrijven en direct te vertalen naar de praktijk.

Effectief Acquireren in het MKB voor de commerciële binnen- en buitendienst (1 dag) € 225,00
"Goede relaties zijn de toekomst"
In deze workshop leert u door middel van een goede voorbereiding contacten te leggen, binnen te komen en een gesprek te voeren met een door hem/haar geselecteerde prospect uit een bepaalde doelgroep.

Uitgangspunten zijn:
"Hoe leg ik de contacten?"

Ook zal worden stilgestaan bij de mogelijkheden binnen de eigen portefeuille waarbij effectief netwerken het middel is.

Banksparen en Toekomstvoorzieningen (1 dag) € 225,00
In deze workshop worden de mogelijkheden verkend van de particuliere klant op het gebied van oudedagsvoorzieningen, overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de commerciële kansen die huidige economische omstandigheden bieden, met name gelet op het ontslagrecht en de ontslagvergoeding. Tevens komt het onderdeel Banksparen aan de orde. Inmiddels is het alweer een tijd geleden sinds de invoering van de bancaire variant op lijfrente en eigenwoningsparen. Hoe heeft deze verandering de markt beïnvloed? Aan de hand van begrijpelijke casuïsitiek en boeiende groepsdiscussies bent u na het volgen van deze workshop weer helemaal op de hoogte.

Te behandelen onderwerpen:

Hoewel het boeiende onderwerpen betreft, levert het bijwonen van deze workshop geen PE-punten op.

Huwelijk, Scheiding en Ontslagvergoeding € 225,00
Omschrijving volgt.