- Alleen examen

PE-examen
Bent u reeds in het bezit van één of meerdere volledige beroepskwalificaties? Dan dient u deze te onderhouden met een PE-examen.
De meeste beroepskwalificaties bestaan uit meerdere modules, u doet alleen PE-examen voor de topmodule! U onderhoudt hiermee automatisch de onderliggende beroepskwalificaties.

Voorbeeld:
- Bent u in het bezit van de beroepskwalificatie Schadeverzekering particulier? U behaalt het PE-examen Schadeverzekering particulier (voor 01-04-2019) en onderhoudt daarmee tevens uw beroepskwalificatie Basis.
- Bent u in het bezit van de beroepskwalificatie Hypothecair krediet? U behaalt het PE-examen Hypothecair krediet (voor 01-04-2019) en onderhoudt daarmee tevens uw beroepskwalificaties Basis en Vermogen.

DUO verstrekt per PE-examen één PE-certificaat. Er wordt geen certificaat verstrekt voor de onderliggende beroepskwalificaties.

Met het beroepskwalificatie-diploma en de achtereenvolgende PE-certificaten toont u uw vakbekwaamheid aan.

Alleen examen
Keuze uit meer dan 25 examenlocaties

Direct examenuitslag
Geen bijkomende kosten
vanaf € 142

Een Wft PE-examen kost € 142,-. De examens worden op verschillende locaties in Nederland afgenomen en ook op het kantoor van onze opleidingspartner Interfin, in Almere.

Wft-examen
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een complete beroepskwalificatie maar u bent niet in het bezit van alle bij die beroepskwalificatie behorende Wft-modules, dan kunt u deze ontbrekende module(s) behalen door het afleggen van een initieel Wft-examen.

DUO verstrekt een diploma als het behalen van de Wft-module leidt tot een beroepskwalificatie. In geval van een losse module verstrekt DUO een certificaat.

Een Wft-examen kost € 159,-. De examens worden op verschillende locaties in Nederland afgenomen en ook op kantoor van onze opleidingspartner Interfin, in Almere.

De examenvragen van zowel de Wft PE-examens als initiële Wft-examens zijn afkomstig uit de Centrale Examenvragendatabank.

Alle examens bij alle exameninstituten komen uit deze Examenvragendatabank, er zijn tussen de onderlinge exameninstituten dus geen verschillen in de examens.

De vragendatabank wordt inhoudelijk beheerd door het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening).

DUO is verantwoordelijk voor de technische aspecten.